طرح قفل ‌‌و کلید

6.200.000 تومان

در صورت اتمام ۷ تا ۱۰ روز کاری زمان آماده سازی سفارش خواهد بود

این محصول با این محصولات ست میشود

طرح قفل ‌‌و کلید+
قیمت کل:   7.700.000 تومان

توضیحات

کالکشن هورمون عشق
طرح قفل ‌‌و کلید

جنس فوتر

مزین شده به کچه دوزی می باشد

قابل سفارش سایز شخصی می باشد

توضیحات تکمیلی

سایز

۳۸, ۴۰

راهنما انتخاب سایز

How to measure

– جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود

– جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود

– جهت اندازه گیری دور بازو، متر از برآمده ترین قسمت بازو گرفته شود

– جهت اندازه گیری قد شلوار ، متر از دور کمرتا قوزک پاگرفته شود

- جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود

- جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود

 *  اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود

* اگر مايل به تغيير قد استاندارد گزينه انتخابى نسبت به قد خود هستيد، لطفا اندازه قد مورد نظر را در قسمت توضیحات خرید درج نماييد.

دور بازودور باسندور کمردور سینهقد شلوارسایز
25.5876280100.2534
26906584101.536
27.3946788103.7538
28.698709210440
29.51027496105.2542
31.210678100106.544
32.511082104107.7546
34.11148811010948
35.712096116109.250
-----------------------------------
----دور سينهدور باسندور کمرقد داخل پاسایز
----50607080S
----90100110120M
----130140150160L